Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού

Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων - HNETS

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού

ΕΜ - ΚΑΠΕΣ | Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος

Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου

Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής & Βιοϊατρικής Έρευνας

Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη Καρκίνος