Ελληνική Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων - HNETS
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού
Ελληνική Διεπιστημονική Εταιρεία Καρκίνου Μαστού
Καρκίνος: Εκπαίδευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη Καρκίνος
Πνοή Αγάπης
Ινστιτούτο Μοριακής Ιατρικής & Βιοϊατρικής Έρευνας
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
ΕΜ - ΚΑΠΕΣ | Εταιρεία Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συστήματος
Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου