Όλοι οι Servers μας είναι τεχνολογίας linux και προστατεύονται με το Antivirus OSE-Anti-Virus. Καθημερινά πραγματοποιείται Back-up της ιστοσελίδας και της βάσης δεδομένων. Η φιλοξενία των ιστοσελίδων γίνεται σε LinuxServer ο οποίος προστατεύεται από FirewallPoweredbyCisco™.